Musiklådan med cirka 140 elever drivs utan vinstsyfte av en föräldraförening i nära samarbete med de anställda. Genom arbetet för skolan och dess utveckling har god gemenskap och omsorg skapats i skolan. Personaltätheten är hög både i skolan och på fritids.

Skolan är enparallellig och har åldersbundna klasser från förskoleklass till åk 6. Samarbete mellan olika klasser förekommer regelbundet.

Fritidsverksamhet finns i skolan med tre avdelningar, en för förskoleklassen, en för åk 1 och en för åk 2-5.Verksamheten är varierad.

Naturen ligger alldeles inpå knuten. Skog och äng omgärdar skolan. Gula stigen ligger ett stenkast bort, liksom det härliga strövområdet Gipen.

Musiklådan är:
* en skola nära hem, kamrater och natur
* en liten skola där all personal känner barnen, en bra förutsättning för en trygg och mobbningsfri skola
* en skola med allsidig och stimulerande undervisning där modern pedagogik och teknik används

Skolan arbetar för att alla elever ska:
* känna och visa respekt för andra människor
* fostras till tolerans och medmänsklighet
* få känna trygghet och harmoni för att få möjlighet att inhämta kunskaper och tillägna sig basfärdigheter på ett gynnsamt sätt efter egen förmåga
* känna självförtroende
* bli självständiga och ta eget ansvar
* utveckla ett kritiskt tänkande och våga stå för sina åsikter.

Läroplanen
Vi arbetar utifrån Lgr 11 och för att gynna barnens inlärning och utveckling satsar vi lite extra på de praktiskt-estetiska ämnena.

Musik
Vi sjunger och spelar tillsammans i klasserna. Alla klasser har undervisning i MING (som betyder MusikIntroduktion för Nybörjare i Grupp) där eleverna lär sig grunderna i ton och harmoni. I MING används instrument som alla ska kunna hantera, som bygelgitarr, ensträngad bas och keyboard med trumstämma. Med dessa instrument arrangeras varje år skolans Melodifestival, där alla elever i åk 1-6 deltar och framför låtar de själva valt. Musik finns även att välja som elevens val.

Bild
För att öka elevernas möjligheter att synliggöra sina tankar och funderingar lägger vi stor vikt på bildskapandet inom samtliga ämnen. Utöver bildundervisningen i klasserna finns Bild och Form som valmöjlighet till Elevens val, där eleverna får använda olika tekniker och material.

Slöjd
Motoriken får extra träning genom småslöjd redan i åk 1 och 2. I de högre årskurserna integreras olika moment inom undervisningen i SO-ämnena med slöjden. Ett arbete som resulterar i olika elevutställningar. Eleverna har också möjlighet att välja slöjd inom ramen för Eleven val, där det finns både textil skaparverkstad för den som vill sy och knåpa och täljoxe för den som vill lära sig tälja med kniv.

Hem och konsumentkunskap och Språkval
Eleverna får sin undervisning på Gottsundaskolan, vilket också ger eleverna tillfälle att bekanta sig med en högstadiemiljö.

Idrott
Undervisningensker i sporthallen eller tennishallen i Gottsunda centrum. Alla elever har bad var tredje vecka, där även simundervisning ingår.

Elever i behov av särskilt stöd
Att ge alla elever den hjälp de behöver för att lyckas i skolan är en av skolans viktigaste uppgifter. Vi lägger därför stor vikt på undervisning i matematik, svenska och modersmål. Vi satsar också mycket på specialundervisning och andra typer av stödåtgärder. Vi erbjuder även eleverna läxhjälp två eftermiddagar i veckan.

Elevvård
Skolsköterska, läkare och skolpsykolog finns på skolan. Elevvårdsteamet träffas regelbundet och antimobbningsteamet har ett nära samarbete med klassernas kamratombud. Det finns två kamratombud i varje klass, som varje år väljs av sina klasskamrater.

Vill du att ditt barn skall gå på Musiklådan?
Antagning av elever sker enligt nedanstående prioritering:
1. Syskon till barn i skolan har förtur till vakanta platser
2. Närhetsprincip, dvs bostadsområden runt om skolan
3. I övrigt tilldelas platser efter kötid

Ansökan
För att visa intresse för plats på Musiklådan används ansökningsblankett som finns under knappen Blanketter till vänster. Ansökan görs på ebarn och ungdom, Uppsala kommun, normalt i februari månad. Läs mer på www.uppsala.se/skolval


Intresseanmälan skickas till:
Musiklådan
Flöjtvägen 6
756 54 Uppsala