Musiklådan är en icke kommunal skola med cirka 140 elever som drivs utan vinstsyfte av en föräldraförening i nära samarbete med de anställda. Genom arbetet för skolan och dess utveckling har god gemenskap och omsorg skapats i skolan. Personaltätheten är hög både i skolan och på fritids. Vi har elevinflytande via klass- och elevråd, kamrat- och sportombud.

Skolan har en klass i varje årskurs från förskoleklass till åk 6.ch har åldersbundna klasser från förskoleklass till åk 6. I F-3 arbetar vi ofta i halvklass. Samarbete mellan olika klasser förekommer regelbundet, t ex fadderverksamhet. Läsåret 2018/19 startade IBIS-programmet i samarbete med Uppsala universitet, för att skapa positiva lärmiljöer.

Fritidsverksamhet finns i skolan med två avdelningar, en för förskoleklassen och åk 1 och en för åk 2-6. Undervisningen kompletterar förskoleklassen och skolan, samt lyfter fram skapande processer, där eleverna bland mycket annat ges förutsättningar att utveckla förmågor som problemlösning demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, skapande genom olika estetiska uttrycksformer samt allsidig rörelse.

Naturen ligger alldeles inpå knuten. Skog och äng omgärdar skolan. Gula stigen ligger ett stenkast bort, liksom det härliga strövområdet Gipen.

Musiklådan är:
* en skola nära hem, kamrater och natur
* en liten skola där all personal känner barnen, en bra förutsättning för en trygg och mobbningsfri skola
* en skola med allsidig och stimulerande undervisning där modern pedagogik och teknik används

Skolan arbetar för att alla elever ska få kunskap genom trygghet, glädje, delaktighet och kreativitet.

Hälsa
Vi arbetar för att vara en hälsofrämjande skola. Vi arbetar mycket med värderingsövningar, kompismassage, avslappning, motion och rörelseglädje.

Skolans val
På Musiklådan har vi rörelsepass på schemat varje dag samt småslöjd i åk 1 och 2. Vi har även elevinflytande elevens val på schemat samt ett par temadagar under läsåret.

Elever i behov av särskilt stöd
Att ge alla elever den hjälp de behöver för att lyckas i skolan är en av skolans viktigaste uppgifter. Vi lägger därför stor vikt på undervisning i matematik, svenska och modersmål. Vi satsar också mycket på specialundervisning och andra typer av anpassningar och åtgärder inom respektive klass.

Hem- och konsumentkunskap samt moderna språk
Eleverna i åk 6 får sin undervisning i moderna språk på skolan samt har hemkunskap i Valsätraskolans Hkk-kök.

Idrott har F-6 i sporthallen samt Boule & Boll.hallen i Gottsunda centrum. Åk 1-6 har simundervising på Gottsundabadet några perioder under ett läsår.

Elevvård
Skolsköterska, läkare och skolpsykolog finns på skolan. Elevvårdsteamet träffas regelbundet och Må bra-teamet har ett nära samarbete med klassernas kamratombud. Det finns två valda kamratombud i varje klass.

Traditioner på skolan är bl a följande:
Temadagar, friluftsdagar på Gipen och Valsätra IP samt OS, Öppet hus, Nobeldagsfirande med prisutdelning, Lucia, Internationell fest med FN-tema samt Vårshow.

Kunskaper
För att gynna barnens inlärning och utveckling satsar vi lite extra på de praktisk-estetiska ämnena. Lärarna har under senare år gått fortbildning i matematik, svenska och teknik. Stor vikt läggs vid kollegialt lärande. Vi arbetar mycket med att eleverna möjlighet till läsglädje och samarbetar med Gottsunda-biblioteket.

Musik
Vi sjunger och spelar tillsammans i klasserna. I lågstadiet får eleverna undervisning i halvklass varje vecka. Eleverna i åk 6 har möjlighet att lära sig spela gitarr.

Bild
För att öka elevernas möjligheter att synliggöra sina tankar och funderingar lägger vi stor vikt på bildskapandet inom samtliga ämnen.

Slöjd
Motoriken får extra träning genom småslöjd redan i åk 1 och 2. I de högre årskurserna integreras olika moment inom undervisningen i SO-ämnena med slöjden.

Läxhjälp
Vi erbjuder läxhjälp varje vecka. Alla elever är välkomna.

Vill du att ditt barn skall gå på Musiklådan?
Vid antagningen till skolan sker urvalet enligt följande principer när man söker i rätt tid via eBarnUngdom och anger Musiklådan som förstahandsval:                                                                                                                       

1. syskon till barn i skolan har företräde

2. barn i närområdet har företräde framför barn utanför detta

3. kötid


Anmälan sker via eBarnUngdom. Under perioden 10-31 januari 2019 måste du göra ditt val!
Läs mer på www.uppsala.se/skolval. Observera att även om ni i förväg anmält intresse skriftligen till skolan måste ni göra valet via eBarnUngdom.

Musiklådan har även plats för enstaka elever i övriga årskurser.

Maila gärna om ni har några frågor eller vill ha ytterligare information till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.