Musiklådans förskoleklass har ett tematiskt arbetssätt där vi följer årets årstider och händelser och skapar teman utifrån det. Elevinflytandet är t ex att vara med och påverka valet av tema.

I Förskoleklassen har vi läs- och skrivförberedande lekar och övningar, samt förberedande matematik. Vi arbetar systematiskt med alfabetet, läser mycket och bearbetar texterna på olika sätt. Vi utgår från Bornholms-modellen i läsinlärningen.

En gång i veckan har klassen musik samt idrott.

Vi arbetar mycket praktiskt genom olika kreativa uppgifter. Vi har fritids tillsammans med ettan i samma lokaler som förskoleklassverksamheten I verksamheten finns även tid för fri lek. Då vi har nära till en fin utemiljö är vi ute mycket.

Följande förmågor ska eleverna ges förutsättningar att utveckla i förskoleklassen:

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.                                                                                                                   (utdrag ur Lgr11)

Vi använder oss av Unikum för dokumentation. På den digitala lärplattformen kan du som vårdnadshavare ta del av barnets/elevens utveckling, men även veckobrev, lunchmeny och annan information från skolan.

Läsåret 2018/19 startade IBIS-programmet i samarbete med Uppsala universitet, för att skapa positiva lärmiljöer i skolan.

 

Personalen i Musiklådans förskoleklass

genom

Agneta och Lindah

 

 

Hej

Vi är ... stycken elever som går i förskoleklassen. Varje vecka lär vi oss en ny bokstav. En gång i veckan har vi idrott med skolans idrottslärare. På tisdagarna är musikläraren inne hos oss. Då sjunger och trallar vi tillsammans. Under det här å..

 

Vi som jobbar i förskoleklassen är 

Agneta Lundgren, förskollärare  (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Lindah Keyser, lärare (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Elin Ruud (resurs/assistent) 

 

På Lilla fritids, som MF har tillsammans med M1 mellan 14.00 och 16.00 jobbar Elin Ruud, Rasha Shahwa....

 

 

Hej då från oss i förskoleklassen