Mera om M6 

M6: Klassföreståndare är Hanna Hassan.

Stora fritids: 14.00-16.00 har M2-6 gemensamt fritids.