Mera om M5

 

 

M5: Klassföreståndare är Anna Paris.

Stora fritids: 14.00-16.00 har M2-6 gemensamt fritids.