Mera om M4

M4: Klassföreståndare är Hanna Fornhem.

Stora fritids: 14.00-16.00 har M2-6 gemensamt fritids.