Mera om M3

 Klicka här ovan om du vill veta mer om oss!

M3: klassföreståndare är Mia Hansson.

Stora fritids: 14.00-16.00 har M2-6 gemensamt fritids.