M2: Klassföreståndare är Emilia Lindmark.

 

Stora frtitids: 14.00-16.00 har M2-6 gemensamma fritidsaktiviteter, t ex musik, pyssel och spel.

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.