M1: Klassföreståndare är Fredrik Keyser.

Lilla fritids: Mellan 14.00 och 16.00 har MF och M1 gemensamt fritids.