M1 är en väldigt trevlig klass med 21 elever. I klassen råder
oftast en väldigt god stämning och vi tar hand om varandra.
På lektionerna arbetar vi med olika saker och på rasten leker
vi och har kul.

 

M1: Klassföreståndare är Fredrik Keyser.

Lilla fritids: Mellan 14.00 och 16.00 har MF och M1 gemensamt fritids.