Läsåret 2019/20 fortsätter FOSAM-projektet, som är ett samarbete mellan Uppsala Universitet och Uppsala kommun, där Musiklådan är en av de medverkande skolorna. IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan) har som mål att skapa positiva lärmiljöer. Detta läsår fortsätter arbetet bl a med tydliggjorda reler för klassrum, matsal, korridorer och skolgård.