Glöm inte att betala medlemsavgift till föräldraföreningen!

Det är helt frivilligt att vara medlem. Vi använder hela avgiften för att köpa in leksaker till skolan. Bollar och annat slits och behöver förnyas för att göra rasterna ännu roligare! Skolan är en föräldradriven friskola. Föreningen är skolans huvudman. Det är viktigt att säga att vi inte tar ut någon avgift för undervisning eller något annat som behövs, och pengarna vi får in kommer alla barnen till del.

Du kan betala avgiften en gång per läsår, med 100 kr per medlem, t ex till föräldraföreningens Bg 5918-9969. Glöm inte att ange vilket/vilka barn det gäller.

Titta gärna på styrelsens sida och läs om hur du som medlem kan engagera dig mer!