musikladan-140605_img_67117.jpg

Musiklådan är en friskola i Gottsunda med ca 140 elever. Skolan drivs sedan 1994 av en föräldraförening i nära samarbete med personalen.


Musiklådan är en liten skola där all personal känner alla barn, en bra förutsättning för en trygg skola. Skolan har åldersbundna klasser från förskoleklass till årskurs 6. För att gynna barnens inlärning och utveckling har vi valt att förstärka de praktisk-estetiska ämnena i vårt dagliga arbete. Vi har undervisning i MING, Musik för Nybörjare I Grupp, med en årlig melodifestival där alla elever i åk 1-6 deltar på scen. Varje år har vi ett tema för hela skolan som grundar sig i läroplanens övergripande mål för undervisningen. Under dessa teman ingår skapande i olika former både på temadagar och på lektioner.