musikladan-140605_img_67143.jpg

Musiklådan är en friskola i Gottsunda med ca 140 elever. Skolan drivs sedan 1994 av en föräldraförening i nära samarbete med personalen.


Musiklådan är en liten skola där all personal känner alla barn, en bra förutsättning för en trygg skola. Skolan har åldersbundna klasser från förskoleklass till årskurs 6. För att gynna barnens inlärning och utveckling har vi valt att förstärka de praktisk-estetiska ämnena i vårt dagliga arbete. Vi har undervisning i MING, Musik för Nybörjare I Grupp, med en årlig melodifestival där alla elever i åk 1-6 deltar på scen. Varje år har vi ett tema för hela skolan som grundar sig i läroplanens övergripande mål för undervisningen. Under dessa teman ingår skapande i olika former både på temadagar och på lektioner.

Onsdag 12 september är Musiklådan med i Skoljoggen, som är Sveriges största löpararrangemang för barn och ungdomar och arrangeras varje höst i skolorna runt om i landet.

Tider för dagen är 9.00-13.00. Vi håller till på Gipen/i Vårdsätraskogen. Medtag lämpliga kläder och springskor samt vattenflaska. Skolan ordnar med korv och bröd. De som vill får ta med egen mindre matsäck.

Samtidigt som elever rör på sig gör de också gott för andra barn. I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland deltagande elever, skolpersonal, föräldrar och andra som engageras i insamlingen. 

Springslanten går till en förmånstagare, 2017–2021 är det Clowner utan Gränser. Pengarna 2018 går till organisationens arbete för flickors rätt. Läs mer via länken: http://www.skolidrott.se/Arrangemang/Skoljoggen/Springslant/