musikladan-140605_img_67129.jpg

Musiklådan är en icke kommunal skola i Gottsunda med ca 140 elever. Skolan drivs sedan 1994 av en föräldraförening i nära samarbete med personalen.


Musiklådan är en liten skola där all personal känner alla barn, en bra förutsättning för en trygg skola. Skolan har en klass i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Läsåret 2018/19 startade IBIS-programmet i samarbete med Uppsala universitet, för att skapa positiva lärmiljöer.

För att gynna barnens inlärning och utveckling satsar vi lite extra på de praktisk-estetiska ämnena. På Musiklådan har vi rörelsepass på schemat varje dag samt småslöjd i åk 1 och 2. I lågstadiet får eleverna musik i halvklass varje vecka, förutom den ordinarie musiklektionen. Eleverna i åk 6 har möjlighet att lära sig spela gitarr. Kulturtemat för året mynnar ut i en Vårshow.

 

Läsåret 2021/22 fortsätter FOSAM-projektet sitt tredje läsår. Det är ett samarbete mellan Uppsala Universitet och Uppsala kommun, där Musiklådan är en av de medverkande skolorna. IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan) har som mål att skapa positiva lärmiljöer. Detta läsår fortsätter arbetet bl a med tydliggjorda regler för klassrum, matsal, korridorer och skolgård.