musikladan-140605_img_67057.jpg

Musiklådan är en friskola i Gottsunda med ca 140 elever. Skolan drivs sedan 1994 av en föräldraförening i nära samarbete med personalen.


Musiklådan är en liten skola där all personal känner alla barn, en bra förutsättning för en trygg skola. Skolan har åldersbundna klasser från förskoleklass till årskurs 6. För att gynna barnens inlärning och utveckling har vi valt att förstärka de praktisk-estetiska ämnena i vårt dagliga arbete. Vi har undervisning i MING, Musik för Nybörjare I Grupp, med en årlig melodifestival där alla elever i åk 1-6 deltar på scen. Varje år har vi ett tema för hela skolan som grundar sig i läroplanens övergripande mål för undervisningen. Under dessa teman ingår skapande i olika former både på temadagar och på lektioner.

Temat läsåret 2017/18 är teknik och samarbete, som vi ska försöka belysa ur så många infallsvinklar som möjligt. Temat kommer att integreras i den ordinarie undervisningen vid olika tillfällen, samt eventuellt någon temadag.

Läslyftet fortsätter som samarbete mellan NO/teknik och svenska. De flesta av skolans lärare samt representant från fritids deltar och det kommer främst att handla om ämnet NO/teknik samt eventuellt någon temadag.