musikladan-140605_img_67143.jpg

Musiklådan är en icke kommunal skola i Gottsunda med ca 140 elever. Skolan drivs sedan 1994 av en föräldraförening i nära samarbete med personalen.


Musiklådan är en liten skola där all personal känner alla barn, en bra förutsättning för en trygg skola. Skolan har en klass i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Läsåret 2018/19 startade IBIS-programmet i samarbete med Uppsala universitet, för att skapa positiva lärmiljöer.

För att gynna barnens inlärning och utveckling satsar vi lite extra på de praktisk-estetiska ämnena. På Musiklådan har vi rörelsepass på schemat varje dag samt småslöjd i åk 1 och 2. I lågstadiet får eleverna musikundervisning i halvklass varje vecka. Vidare arrangeras skolans Melodifestival, där elever i åk 1-6 deltar och framför låtar de själva valt. Eleverna i åk 6 har möjlighet att lära sig spela gitarr.

 

Anmälan sker via eBarnUngdom. Under perioden 10-31 januari 2019 måste du göra ditt val! Du kan läsa om skolan under fliken "Om Musiklådan". Läs mer om valet på www.uppsala.se/skolval. Observera att även om ni i förväg anmält intresse skriftligen till skolan måste ni göra valet via eBarnUngdom.

 

Tisdag 15 januari 18.00 är det informationsmöte i förskoleklassen. Välkomna!