musikladan-140605_img_67115.jpg

Musiklådan är en friskola i Gottsunda med ca 140 elever. Skolan drivs sedan 1994 av en föräldraförening i nära samarbete med personalen.


Musiklådan är en liten skola där all personal känner alla barn, en bra förutsättning för en trygg skola. Skolan har åldersbundna klasser från förskoleklass till årskurs 6. För att gynna barnens inlärning och utveckling har vi valt att förstärka de praktisk-estetiska ämnena i vårt dagliga arbete. Vi har undervisning i MING, Musik för Nybörjare I Grupp, med en årlig melodifestival där alla elever i åk 1-6 deltar på scen. Varje år har vi ett tema för hela skolan som grundar sig i läroplanens övergripande mål för undervisningen. Under dessa teman ingår skapande i olika former både på temadagar och på lektioner.

v 36

Tisdag 5 september är det studiedag. Skolan är stängd.

v 37

Onsdag 13 september anordnas Skoljoggen. Barnen/eleverna går mellan 9.00 och 13.00.

Vi håller till på Gipen och i Vårdsätraskogen.

Alla barn/elever motionerar runt en slinga (något kortare för de yngre barnen/eleverna) för att sedan grilla korv och leka vid grillplatsen på Gipen. Skolan bjuder på korv och bröd. Man får ta med sig matsäck om man vill. Ta gärna med vattenflaska!

v 40

Onsdag 4 oktober är det skolfotografering!

v 42

måndag 16 oktober är Föräldraföreningens årsmöte 19.00

v 43

Tisdag 24 oktober anordnas traditionsenligt Internationell fest, i samband med FN-dagen. Det blir knytkalas, där alla familjer tar med sig en mat- eller efterrätt.

v 44

HÖSTLOV!

v 49

Fredag 8 december har Musiklådan Nobel-firande. Mer information senare!

v 50

Onsdag 13 december är det Lucia-firande med M2.

v 51

Onsdag 20/12 är det terminsavslutning 16.00

***

Vårterminen börjar tisdag 9 januari 9.00.